Oldschool Metal Maniac

CULTES DES GHOULES – Henbane 2013 CD (Under the Sign of Garazel)

 

I tym razem kielecko-radomska horda CULTES DES GHOULES serwuje nam trupi i ohydny black metal z tą unikatową atmosferą, tak wyróżniającą się na tle większości bezbarwnych zespołów w naszym kraju. Gdzie tkwi fenomen tej formacji? Otóż panowie celowo, na przekór trendom i modom, zmierzają jakby w przeciwnym kierunku, przedzierając się przez niezbyt często uczęszczane szlaki tylko sobie znanego szaleństwa, odrzucając wszystko, co w jakiś sposób kojarzy się ze współczesnym black metalem, stawiając przede wszystkim na budowanie bardzo misternie utkanej atmosfery, niczym ścieżki z filmów grozy. Necromantyczne rytuały, opętanie, a wszystko naznaczone złowieszczą trupią aurą, spowija słuchacza gęstą mgłą zgnilizny i zepsucia, które wgryza się w mózg z taką łatwością jak trucizna, którą wchłania się z oddechem. Tu nie ma już ratunku, szaleństwo musi dopaść i słuchacza, który nie potrafi wyzwolić się z trupiego uścisku trawiącego chorobą fetoru. Brudne i ponure brzmienie nadaje całości wyjątkowo plugawego charakteru, a przy tym jest niebywale unikatowe i ponure. Te dźwięki porażają swoją siłą, tym głosem wieków minionych. Wyczuwa się tu niemal namacalnie smród palonych na stosach ciał wiedźm. Ten odór rozkładu, gryzący czarny dym, totalne ZŁO… To wybitnie trupi i zgniły album

 

 

baa222

 


 

 

 

Informacje o wydajności

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.016 seconds, 1.00 MB
Application afterRoute: 0.020 seconds, 1.23 MB
Application afterDispatch: 0.044 seconds, 2.58 MB
Application afterRender: 0.048 seconds, 2.66 MB

Zużycie pamięci

2826488

Zapytań do bazy danych: 12

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '063ka0btu3jrmhgui5ofrmsva3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1714046338' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '063ka0btu3jrmhgui5ofrmsva3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '063ka0btu3jrmhgui5ofrmsva3','1714047238','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-25 12:13:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-04-25 12:13:58' )
    ORDER BY  a.ordering
    LIMIT 25, 9
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2024-04-25 12:13:58' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2024-04-25 12:13:58' )
    ORDER BY  a.ordering
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering

Wczytane pliki języka

Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny

Brak

Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta

Brak